Kat

Eigenwijs, tevreden spinnend op schoot of op de verwarming, actief en jagend dit typeert dit heerlijke diersoort.

Vaccinaties voor de kat

Er zijn besmettelijke ziekten bij de kat die niet of nauwelijks te behandelen zijn, zoals bijvoorbeeld kattenziekte. Andere ziekten, zoals niesziekte, zijn wel met medicijnen te behandelen, maar er kunnen chronische problemen overblijven. Het is dus verstandig om waar mogelijk dieren tegen dit soort ziekten te beschermen door middel van regelmatige vaccinatie: voorkomen is altijd beter dan genezen!
In onderstaand schema is ons vaccinatieschema voor de kat weergegeven:
9 w12 w1 j.2 j.3 j.4 j.5 j.6 j.7 j.
kattenziekte+++++
niesziekte+++++++++
katten leucose
(FELV)
Alleen in speciale gevallen. Vraag uw dierenarts om informatie.
honsdolheid
(rabiës)
Wanneer u met uw kat naar het buitenland gaat is dit een verplichte vaccinatie. Wanneer de enting moet plaatsvinden is per land verschillend en staat weergegeven op de
 website van het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren.
Voorafgaand aan de jaarlijkse vaccinatie vindt een gezondheidscontrole plaats waarvan de bevindingen worden vermeld in het dierenpaspoort van uw kat. Afhankelijk van of u naar het buitenland gaat met uw kat en in overleg met u worden de juiste vaccinaties gegeven.
Tijdens de gezondheidscontrole voeren wij een volledig klinisch onderzoek uit. Gebit, ogen, oren, ademhaling en hart, de lymfeknopen, de huid, locomotieapparaat en voedingstoestand komen hierbij onder meer aan de orde. Afwijkingen worden met u besproken en aangetekend in het patiëntendossier. Naast de jaarlijkse vaccinatie wordt de kat dus ook elk jaar gecontroleerd! Elk jaar ontvangt u van ons een herinneringskaartje voor de vaccinatie, zodat u dit niet zelf hoeft te onthouden. Wanneer u van plan bent uw kat mee te nemen naar het buitenland is het verstandig tijdig bij ons langs te komen. Voor de meeste landen is een rabiësvaccinatie minimaal 30 dagen voor vertrek verplicht, voor andere landen kan dit oplopen tot een half jaar voor vertrek. Wanneer uw kat naar een pension gaat moet uw kat goed geënt zijn tegen niesziekte en kattenziekte, zie het bovenstaande schema.