Waarom vrijwillig certificeren?

In de spiegel kijken

Gezondheidszorg verlenen aan dieren is de kern van ons vak en dat nemen wij heel serieus. Bovendien willen wij u als eigenaar van een dier of dierhouderij graag uitstekend van dienst zijn als klant. Last but not least hebben dierenartsen verantwoordelijkheden op het gebied van volksgezondheid. Wij leggen de lat voor onszelf hoog op alle drie hierboven genoemde gebieden. Om steeds blijvend in te spelen op wensen van onze klanten en onze praktijk voortdurend scherp te houden op alle onderdelen werken wij al sinds 2004 volgens ISO-9001 richtlijnen.

Volgens ISO-normen werken geeft ons als team handvatten om te midden van alle hectiek die een dierenartsenpraktijk 24 uur per dag met zich meebrengt, voor elke patiënt, elk bedrijf en op elk moment een gegarandeerde kwaliteit van zorg te leveren en als team steeds uitstekend te kunnen samenwerken. Doen wat je zegt en zeggen wat je doet!

Transparant

Een bijkomend voordeel is dat we met het certificaat ook naar buiten toe kunnen laten zien dat wij, ook waar het voor u als klant niet zichtbaar is, de kwaliteit continu bewaken en onze praktijk openstellen voor het oordeel van een erkende certificerende instelling. Dat geeft u extra zekerheid dat u bij ons aan een vertrouwd adres bent. Sinds 2013 voert CIDZ (Certificatie in de Zorg) voor ons de jaarlijkse externe audit uit. CIDZ werkt ook voor grote humane zorginstellingen waardoor zij veel ervaring heeft met het beoordelen van processen in de medische zorgverlening.