Privacy Statement

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier, gevestigd aan Wilhelminalaan 7, 9801 BC Zuidhorn, en gevestigd aan Reitdiephaven 352, 9647 RJ Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.dierenkliniekstadenwesterkwartier.nl
Wilhelminalaan 7
9801 BC Zuidhorn
0594-501280
info@dierenkliniekstadenwesterkwartier.nl

www.dierenkliniekstadenwesterkwartier.nl
Reitdiephaven 352
9647 RJ Groningen
050-8700030
info@dierenkliniekstadenwesterkwartier.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dierenartszuidhorn.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Dierenkliniek Stad & Westerkwartier verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dierenkliniek Stad & Westerkwartier) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier bewaart uw persoonsgegevens in principe niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

categorie
naam, adres woonplaats, IBAN telefoonnummer, emailadres medische gegeven

bewaartermijn
7 jaar
7 jaar
15 jaar

reden
fiscale wetgeving
fiscale wetgeving
voorgeschiedenis bij consult

Delen van persoonsgegevens met derden

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkingsovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dierenkliniek Stad & Westerkwartier blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Dierenkliniek Stad & Westerkwartier uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Dierenkliniek Stad & Westerkwartier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google privacy statement

Op deze website worden ook cookies geplaatst door de webanalyse-service Google Analytics, die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies (kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Onze website heeft geen toegang tot of controle over deze cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u deze website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor de eigenaar van deze website (Dierenkliniek Stad & Westerkwartier) en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie alleen aan derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven. Wij raden u aan om regelmatig uw pc op te schonen van deze cookies. Wilt u hier mee informatie over, stuurt u ons dan een mailtje naar info@dierenkliniekstadenwesterkwartier.nl.

Opt-out voor Google Analytics

Als u het script van Google Analytics liever helemaal wilt blokkeren dan kunt u hier een opt-out plugin voor Google Analytics downloaden: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Met deze plugin telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken van alle websites die Google Analytics gebruiken.

Social media 

Op onze website kunnen zich meerdere knoppen bevinden om pagina’s te promoten of delen. Deze pagina betreffen social media pagina’s zoals Facebook, Twitter, Youtube en dergelijke. Door gebruik te maken van deze knoppen worden er cookies op uw computer geplaatst door de betreffende social media site. Wilt u daar meer van weten leest u dan de privacyverklaringen van deze social media sites goed door. Het cookie-beleid van Dierenkliniek Stad & Westerkwartier is daar niet op van toepassing. Wij hebben geen controle over of inzicht in de activiteiten van deze adverteerders of websites.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In overeenstemming met Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit niet in strijd is met wettelijke bewaarverplichtingen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Stad & Westerkwartier en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens via het aanvraagformulier op onze website indienen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligingen 

Dierenkliniek Stad & Westerkwartier neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@dierenkliniekstadenwesterkwartier.nl.

Groningen

Reitdiephaven 352
9746 RJ Groningen,
050 – 8700030.

Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17:30

Zuidhorn

Wilhelminalaan 7
9801 BC Zuidhorn
0594-501280

Maandag t/m vrijdag: 08:00 – 17:30

Op deze website maken we gebruik van cookies om inzicht te krijgen hoe deze website wordt gebruikt. Ook plaatsen wij cookies om u behulpzaam te zijn bij het invullen van contact formulieren op deze website. In onze privacyverklaring leest u meer over onze cookies en persoonsgegevens. Wanneer u gebruik maakt van deze website gaat u akkoord met het plaatsen van deze cookies