Konijn

Het konijn is een aaibaar gezelschapsdier in allerlei kleuren en maten! 

Castratie ram

Er kunnen verschillende redenen zijn om een konijn te laten castreren. Meestal is de reden geen nageslacht te kunnen krijgen. Konijnen zijn vanaf 3 à 4 maanden vruchtbaar. Niet lang daarna kunnen mannetjes territorium gedrag gaan vertonen. Om het territorium te verdedigen kunnen ze grommen en bijten, bijvoorbeeld wanneer iemand een hand in het hok steekt, en ze kunnen sproeigedrag gaan vertonen. Rammen kunnen ook onderling gaan vechten, soms tot aan de dood toe. Vandaar dat je rammen vanaf dat moment eigenlijk moet scheiden of laten castreren. Castratie voorkomt deze gedragingen omdat daarmee de hormonen die dit gedrag veroorzaken niet meer worden gemaakt. Gecastreerde rammen kunnen goed bij elkaar leven. Rammen die alleen leven en geen territorium gedrag vertonen hoeven niet te worden gecastreerd.

Ongewenst dekgedrag
Als men een ram samen met een voedster wil houden, maar er geen nageslacht bij wil hebben is het verstandig het mannetje te laten castreren. Wanneer men de voedster laat castreren en niet het mannetje, blijft het mannetje ongewenst dek gedrag vertonen bij de voedster. Wanneer konijnen tijdelijk apart zitten is het verstandig dat konijnen door een afscheiding elkaar wel kunnen zien en ruiken. Op deze manier blijven ze aan elkaar gewend. Vanaf ongeveer 3.5 maanden kan een ram worden gecastreerd. In gevallen van territorium gedrag kan het eerder maar de testikels moeten dan wel zijn ingedaald. Een ram kan na de castratie nog maximaal 6 weken vruchtbaar zijn! Wanneer een rammelaar en even oude voedster samen zijn gekocht, kan de rammelaar op 13 weken worden gecastreerd. Dan is de rammelaar op 15 weken leeftijd definitief onvruchtbaar, terwijl de voedster pas op 17 weken vruchtbaar wordt. Dan kunnen er geen ongewenste nestjes te komen. Bij een castratie op jonge leeftijd is het noodzakelijk dat er eerst controle plaatsvindt of de balletjes al ingedaald zijn. 

Verslag van een castratie van een ram bij ons in de praktijk
Een ram wordt onder narcose gebracht en bij de testikels steriel gemaakt. De ram komt verwarmd te liggen tussen twee kruiken en op een warmtemat, om het operatierisico te verminderen. Vooraf aan de narcose heeft dit konijn een pijnstiller gekregen en zijn de ogen vanwege de kans op uitdrogen gedruppeld. De beide testikels worden operatief door de dierenarts verwijderd. Na de operatie wordt het konijn onder toezicht weer wakker in een verwarmde omgeving. Als het konijn weer goed wakker is kan de ram weer mee naar huis.