In combinatie met de Kernpraktijken Rundvee en het adviesbureau Boerenverstand is er een cursus ontwikkeld om samen te kunnen leren van veehouders en dierenartsen over duurzame landbouw. De rode draad in dit project is een aantal kengetallen waarmee de relatie tussen stikstofbenutting en diergezondheid meetbaar wordt (zoals stikstof overschot, ruw eiwit in het rantsoen, diergezondheidskengetallen, MPR kengetallen etc). Het project zal in juni van start gaan. Meer informatie is te vinden in onderstaande flyer en opgeven en aanvullende vragen kan ook via uw eigen dierenarts.