Behandelingen

Homeopathie

Net als bij mensen is het mogelijk om bij dieren homeopathie als geneeswijze toe te passen. De homeopathie moet worden gezien als een aanvulling op de reguliere (= gangbare) diergeneeskunde. Het biedt dus iets extra’s. In onze praktijk kan J.H.M.J. Beiboer-Berendsen u en uw huisdier deze mogelijkheid bieden. Ze heeft naast de opleiding tot dierenarts ook de opleiding gevolgd tot homeopathisch werkend dierenarts en is al van kinds af aan vertrouwd met de homeopathie. Ze is lid van de werkgroep homeopathisch werkend dierenartsen. 

Homeopathie: wanneer wel en wanneer niet?
Niet iedere klacht van uw dier is geschikt voor een homeopathische behandeling. Klachten die vaak succesvol met homeopathie kunnen worden behandeld zijn: klachten van het bewegingsapparaat, huidklachten, gedragsproblemen, klachten van het maagdarmkanaal, urinewegaandoeningen en vruchtbaarheidsproblemen.
Bij hele ernstige ziekten is ook de homeopathie niet tot genezing instaat. In een aantal gevallen is het wel mogelijk om met homeopathie te ondersteunen in de laatste levensfase van het dier. Bij ernstige infecties, botbreuken en ziekten als suikerziekte is de reguliere behandeling de enige of de eerste behandelingsmogelijkheid. 

Samuel Hahnemann
De basis van de homeopathie als geneeswijze is gelegd door de Duitse arts Samuel Hahnemann. Hij ontdekte dat in principe alle stoffen een geneeskrachtige werking hebben. De werking van een stof wordt versterkt door de stof op speciale wijze te verdunnen en gelijker tijd te schudden. Dit proces wordt potentiëren genoemd. De verschillende sterktes van homeopathische middelen die hierbij ontstaan worden potenties genoemd. Er bestaan er D-potenties, C- potenties, K-potenties en LM – potenties, ieder met hun eigen verdunningsstap. De dierenarts bepaalt per dier, afhankelijk van de klacht en de vitaliteit van het dier, wat de meest geschikte potentie is om te geven. 

Dier als geheel
In de homeopathie wordt ieder organisme, mens of dier, gezien als een samenhangend geheel. Als een dier ziek is, is er sprake van een verstoring van het hele organisme en niet alleen van het lichaamsdeel met klachten. Bij de behandeling wordt dan ook het dier als geheel behandeld. Om het juiste geneesmiddel voor uw dier te vinden is er veel informatie nodig. Zoals: 

Het zijn vaak juist de ogenschijnlijk onbelangrijke dingen, die gemakkelijk over het hoofd worden gezien, die de sleutel kunnen vormen tot een succesvolle homeopathische behandeling. Nauwlettend observeren is dus heel belangrijk. Een goede samenwerking en communicatie is van groot belang!

Homeopathisch consult
Met behulp van een afspraak van ongeveer een uur en een ingevulde vragenlijst wordt geprobeerd een beeld te vormen van uw dier. Deze vragenlijst kunt u aanvragen en vooraf invullen. Vervolgens wordt er een homeopathisch geneesmiddel dat bij dit beeld past gezocht. Ieder homeopathisch geneesmiddel heeft namelijk ook zijn eigen beeld van klachten en eigenschappen. Soms kunnen er meerdere middelen nodig zijn om alle klachten te verbeteren. Afhankelijk van de reacties op het middel wordt eventueel de geneesmiddeldiagnose en/of de prikkelsterkte (potentie) bijgesteld. Het is dus meestal niet mogelijk om in 1 consult de behandeling af te ronden. Als regel zijn 2-3 consulten, eventueel telefonische consulten, nodig om het middel te vinden. Als er dan nog geen succes is behaald, vindt er een evaluatiegesprek plaats om te bespreken hoe verder te gaan. In gevallen waarin we uit ervaring weten dat homeopathie niet werkt, melden wij u dat vooraf.

In de homeopathie stimuleer je via het geven van het juiste homeopathische geneesmiddel (plantaardige, dierlijke, minerale en chemische stoffen) het zelfherstellende vermogen van het dier. Het juiste middel is dat homeopathische middel dat wat beeld betreft het beste past bij het beeld van het dier. Je geneest dus met een gelijkend geneesmiddel of wel het similimum. 

Baat het niet, dan…?
Vaak wordt van de homeopathie gezegd: ‘Baat het niet, dan schaadt het niet’. Dat is niet helemaal waar. Het gaat toch om geneesmiddelen en als langere tijd een verkeerd homeopathisch geneesmiddel wordt gebruikt kan dit wel degelijke klachten geven. Daarom is het van belang alleen op voorschrift van of in overleg met een homeopathisch werkend dierenarts een homeopathisch geneesmiddel te gebruiken.
Een ander idee dat mensen vaak hebben is dat er bij homeopathie altijd eerst een verergering van de klachten moet optreden. Ook dat is niet helemaal waar. Er kan op de eerste of de tweede dag van een homeopathische behandeling een beginverergering optreden, maar dat hoeft niet. Een beginverergering is eigenlijk een overprikkeling van het dier. Het dier reageert dus, maar net iets te veel. Is dit aan de orde neemt u dan contact met ons op.

Het gebruik van homeopathie in combinatie met andere geneesmiddelen is mogelijk. In een aantal gevallen kan er wel een verstoring van de homeopathie optreden bijvoorbeeld bij het gebruik van corticosteroïden, antibiotica en vaccinaties of bij stress inducerende omstandigheden. Daarom is het belangrijk deze zaken altijd tijdens het consult te melden.